Field of Research

Basic information

Name Erika Iwasaki
Belonging department Department of Pharmaceutical Sciences,Faculty of Pharmaceutical Sciences
Occupation name Research Associate / Research Assistant
researchmap researcher code
researchmap agency

Field of Research1

Pharmacy

Field of Research(name)1

 

Field of Research2

 

Field of Research(name)2

 

Field of Research3

 

Field of Research(name)3